คิวปิดและไซคี คือใคร มีประวัติยังไง

เป็นเทพนิยายที่มีชื่อเสียงที่สุดเรื่องหนึ่งของเรา เรื่องราวของคิวปิดและเรื่อง Psyche ได้รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายเรื่อง The Metamorphoses ของ Lucius Madaurensis ซึ่งเขียนขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 2 Psyche เต็มไปด้วยพี่สาวอิจฉาที่คอยโจมตีเธอด้วยคำถาม เขาอ้างว่าเป็นนักล่าและใช้เวลาทั้งวันไปกับการล่าสัตว์บนภูเขา ไซเช่และทั้งครอบครัวของเธอ […]

Proudly powered by WordPress | Theme: Beast Blog by Crimson Themes.